Polityka prywatności

Poniższy dokument opisuje zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach. Odwiedzając portal dopiewo.ttvi.pl akceptujesz zasady opisane w tym dokumencie.

1. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

a. Administratorem danych osobowych Użytkowników portalu dopiewo.ttvi.pl w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Lider Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, al. Marcinkowskiego 1/3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000275825, NIP: 783-16-26-059, REGON: 300527962.

b. Dane osobowe użytkowników Portalu przetwarzane są z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204).

c. Zbiór danych użytkowników portalu przekazanych za pośrednictwem portalu zgłaszany jest Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zgodnie z wymogami ww. ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Ochrona danych osobowych Użytkownika.

a. Administrator chroni przekazane mu dane użytkowników portalu oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004, Nr 100, poz. 1024 z późn. zm.) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

b. Jako administrator danych użytkowników portalu możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom, w tym zagranicznym, w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. Zakres zbieranych danych, cel przetwarzania oraz prawa Użytkownika portalu w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora.

a. Zbierane przez Administratora dane o Użytkownikach portalu dopiewo.ttvi.pl służą jak najlepszemu zaspokojeniu ich potrzeb. Zbieramy następujące rodzaje informacji:

i. Informacje podane przez Użytkownika: adres e-mail, imię;

ii. Informacje zbierane automatycznie: dane dotyczące sposobu korzystania przez Użytkownika z portalu. Zbierane dane są wykorzystywane do rozszerzenia oferowanych funkcjonalności. Zbierane dane to:

– adres IP używany przez Użytkownika, lokalizacja, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, zainstalowane rozszerzenia – w celach statystycznych oraz do sprawniejszego rozwiązywania zgłaszanych problemów;

– odwiedzane przez Użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu – w celach statystycznych;

– frazy wpisywane w wyszukiwarkę oraz kryteria wybierane z filtrów wyszukiwania – w celu ułatwienia Użytkownikowi przeprowadzania kolejnych wyszukiwań;

b. Dane podane przez Użytkownika przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem portalu dopiewo.ttvi.pl oraz w celach marketingowych produktów i usług Administratora oraz podmiotów, z którymi Administrator współpracuje, oraz w celach statystycznych.

c. Administrator umożliwia zbieranie danych o aktywnościach Użytkownika na stronach portalu obcym systemom w celach statystycznych (np. Google Analytics), reklamowych (np. Google AdSense).

d. Każdy kto przekaże swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

e. Użytkownik Portalu wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych, reklamowych i informacji handlowych dotyczących portalu dopiewo.ttvi.pl i od podmiotów, z którymi Administrator współpracuje (w tym w ramach usługi Newsletter) i udostępnia w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

4. Polityka Cookies

Korzystając ze Strony zgadzasz się na używanie cookies zgodnie z poniższą polityką. W przeciwnym wypadku powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub zrezygnować z korzystanie ze Strony.

a. Pliki cookies  to niewielkie pliki, zapisywane na komputerze, tablecie, smartphonie itp. w momencie, gdy użytkownik odwiedza strony internetowe. Cookie zazwyczaj zawiera: nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas przez jaki powinien być zapisany, oraz wygenerowany losowo unikatowy numer służący do identyfikacji przeglądarki, za pośrednictwem której następuje połączenie ze stroną internetową.

b. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies:

i. ułatwienie korzystania ze Strony;

ii. prowadzenie statystyk w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony. W szczególności za pomocą Google Analytics – statystyki dla strony dopiewo.ttvi.pl. Aby poznać sposób działania Google Analytics prosimy, zapoznaj się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics;

iii. serwisy obce, do których czasem odsyłamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. W szczególności takie cookies pochodzą z serwisu YouTube (opisane są w polityce prywatności YouTube). Zarówno Analytics, jak i YouTube mogą używać plików cookie w celu gromadzenia informacji i generowania raportów ze statystykami na temat korzystania ze strony lub aplikacji, jednak bez danych umożliwiających identyfikację poszczególnych użytkowników.

iv. wbudowane w stronę wtyczki serwisów społecznościowych również przesyłają do tych serwisów pewne informacje, zgodnie z zasadami określonymi w ich politykach prywatności (Facebook, Google+).

c. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Na stronach serwisu  używane są dwa rodzaje ciasteczek:

i. sesyjne – pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do zakończenia sesji w serwisie,

ii. stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu ich usunięcia lub do zakończenia ich czasu życia.

d. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na portalu.